در حال بارگذاری...
بازگشت
  اداری اداری17 مهر

   

   

  جناب آقای محمد علی عبدی

  مدیر عامل

  *************************************

   

   

  جناب آقای محمد تقی دلیری

  معاونت اداری و مالی

  *************************************

   

  جناب آقای سید احمد پورموسوی

  مدیر روابط عمومی و مدیر داخلی

  *************************************

  جناب آقای سید هادی شفایی

  مشاور مدیر عامل

  *************************************

   

  جناب آقای اسماعیل مافی نژاد

  مسئول فنی و عمران

  *************************************

   

   

  جناب آقای رامبد کاوه

  مسئول حسابداری

  *************************************

   

   

  جناب آقای وحید رضا بهادری

  سرشیفت انتظامات