در حال بارگذاری...
بازگشت
  قیمت خدمات قیمت خدمات16 مهر

   قیمت خدمات تفریحی منطقه نمونه گردشگری چالیدره طرقبه بر اساس مصوبه شماره 637 مورخ1395/6/23  شورای اسلامی شهر به بهره برداران مجموعه ابلاغ گردیده است.

  ردیف نام خدمات قیمت
  1 تله سیژ (ورود به فاز 2) 17500
  2 ترن کوهستان (ورود به فاز 1) 3000
  3 راه پله (ورود به فاز 1) 1000
  4 قایق موتوری 13000
  5 قایق پدالی 12000
  6 لنج تفریحی 15000
  7 بانجی جامپینگ 120000