در حال بارگذاری...
بازدید دکتر ارجمندی مدیرکل مناطق نمونه گردشگری کشور از منطقه نمونه گردشگری چالیدره20 مهر
بازگشت

    به گزارش روابط عمومی مجموعه نمونه گردشگری چالیدره دکتر ارجمندی مدیر کل مناطق نمونه گردشگری کشور جمعه 19 مهر ماه از این منطقه بازدید کرد .