در حال بارگذاری...
چالیدره، واحد برتر پانزدهمین نمایشگاه گردشگری ایران30 شهریور
بازگشت

    غرفه چالیدره طرقبه به عنوان غرفه نمونه پانزدهمین نمایشگاه گردشگری مشهد انتخاب و تندیس طلایی این دوره توسط مهندس مکرمی مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان به مدیرعامل شرکت گردشگری چالیدره اهدا گردید.

    در این نمایشگاه، شرکت گردشگری چالیدره طرقبه با حضور فعال و موثر توانست به عنوان غرفه برتر در حوزه جذب سرمایه گذاری انتخاب و توسط مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان مورد تقدیر قرار گیرد.